Voor Vereniging Biodanza Nederland heeft Vormplan Design het logo gerevitaliseerd. Het bewegende logo laat de drie verschillende fases zien van de biodanza. De kraanvogel op de grond (identiteitsfase), afstemmen op de ander (afstemmingsfase) en opgaan in het geheel (integratiefase).

Het algemene logo kan worden aangepast naar een individueel submerk-logo voor docenten aangesloten bij de vereniging. Aan het submerk-logo wordt de persoonsnaam toegevoegd en kiest men een eigen accentkleur uit het voorgestelde palet.

Biodanza (Grieks βίος, bios > leven, Spaans danza > dans; ‘Dans van het leven’) is een systeem gericht op zelfontplooiing en het verhogen van de levenskwaliteit door middel van dans, muziek en groepservaringen. De dansende kraanvogel staat symbool voor de manier van vrij dansen en bewegen.

Concept Wim Jurg Merkontwikkeling
Ontwerp en lay-out Vormplan Design

OUD

Gerevitaliseerd

biodanza logo revitalisatie
biodanza submerk-logo