Visuele identiteit voor de Commissie Toeslagen en Uithuisplaatsing.

Beoogde uitstraling: warm, rustig, neutraal, toegankelijk en onafhankelijk.

Kleurenpalet en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen van digitoegankelijkheid.

De commissie doet onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen de toeslagenaffaire en de uithuisplaatsingen van jongeren en kinderen. Door beter te begrijpen wat er is gebeurd wil de commissie leren voor de toekomst. Daarbij luistert de commissie ook naar wat ouders, jongeren en hulpverleners te vertellen hebben. De commissie wil een antwoord geven op de vragen van ouders, kinderen, jongeren en de maatschappij. Uiteindelijk geeft zij adviezen en aanbevelingen aan de politiek en aan organisaties zoals jeugdzorg en de rechtspraak.

In opdracht van Stichting CAOP.

Concept, ontwerp

Ontwerp en ontwikkeling website draad.nl

Logo Commissie Toeslagen en Uithuisplaatsing

Logo Commissie Toeslagen en Uithuisplaatsing
Tijdlijn 2023 Commissie Toeslagen en Uithuisplaatsing
Beeldadvies Commissie Toeslagen en Uithuisplaatsing
Kleurenpalet Commissie Toeslagen en Uithuisplaatsing