Visueel concept van de identiteit voor de Integriteitscommissie Justitie en Veiligheid uitgewerkt in een logo, kleurenpalet, typografie, vormentaal, beeldselectie en huisstijlgids. Het meldpuntintegriteitjenv.nl is sinds 1 juni 2020 life. Via het meldpunt kunnen medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid een melding doen bij de onafhankelijke Integriteitscommissie JenV. Een melding kan gaan over een vermoeden van een misstand, integriteitsschending of benadeling vanwege een interne melding.

In opdracht van het CAOP.

Concept, ontwerp

meldpuntintegriteitjenv.nl

Uitgangspunt ontwerp

  • De commissie is een onafhankelijke autoriteit
  • Het gaat om kwaliteit en veiligheid
  • Het bewaken van professionaliteit
  • Het behoud van waarden en normen
  • Toetsing handhaving gemaakte afspraken
  • Bescherming
meldpuntintegriteitjenv.nl
meldpuntintegriteitjenv.nl
meldpuntintegriteitjenv.nl