Voor het Arbeidsmarktplatform PO heeft Vormplan Design de Onderwijsatlas primair onderwijs 2019 ontworpen. Een helder overzicht op basis van landkaarten, grafieken en tabellen geven inzicht in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De atlas wordt verstuurd naar schoolbestuurders en scholen in Nederland.

De Onderwijsatlas ondersteunt het primair onderwijs in het oplossen van arbeidsmarktvragen, zoals oplopende personele tekorten. Volgens de prognoses blijft het aantal zij-instromers stijgen. In bepaalde regio’s, zoals in Limburg en Amsterdam, ligt het aandeel mannelijke leraren hoger dan het landelijk gemiddelde.

De Onderwijsatlas reikt ook kennis aan over belangrijke arbeidsmarktthema’s als sociale zekerheid en verzuim, professionele ontwikkeling en baan- en opleidingstevredenheid. Hoe de arbeidsmarktsituatie in iedere regio er nu en in de toekomst uitziet is allemaal terug te vinden in deze vierde editie van de Onderwijsatlas primair onderwijs.

De atlas is ook online te bekijken.

In opdracht van het CAOP.

Illustraties, ontwerp & lay-out.

Onderwijsatlas primair onderwijs 2019

zij-instromer primair onderwijs
zij-instromer primair onderwijs
Ontwikkeling arbeidsmarkt scholen
sociale zekerheid en verzuim primair onderwijs