Ontwerp en lay-out van het rapport Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. De zoekgemaakte verantwoordelijkheid van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO). Het rapport over de sociale veiligheid bij de publieke omroep en de NPO is 1 februari 2024 gepubliceerd en te downloaden via de website.

In opdracht van het CAOP.

Ontwerp en lay-out pagina 1 t/m 124 (exclusief bijlagen)

Rapport Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan
De weg van de onderzoekscommissie
Grensoverschrijdend gedrag: welke gedragingen zijn beschreven?
Onderverdeling van vormen van gedrag naar vier hoofdcategorieën die centraal staan in het onderzoek

De context waarin we gedrag bekijken
Gevolgen grensoverschrijdend gedrag de persoon, het team en de cultuur en de organisatie
Gebroken feedbackloop. Waar gaat het mis?
Meest genoemde gevolgen voor de persoon
Meest genoemde gevolgen voor collega’s als getuige en de werkcultuur