Jaarplan 2019 A+O VVT

In opdracht van het CAOP heeft Vormplan Design het jaarplan 2019 van het A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) vormgegeven inclusief een infographic per programmalijn. Uiteindelijk document is een interactief pdf in de visuele identiteit van het A+O VVT.

Ontwerp, lay-out, illustraties