Stichting Onderwijsarbeidsmarktsfonds MBO online publicatie

In opdracht van het CAOP heeft Vormplan Design de online publicatie van SOM vormgegeven en de illustraties en pictogrammen vervaardigd. De publicatie benoemt tien succesfactoren voor ontwikkeltrajecten van onderwijsteams in het MBO. Via de interactieve balk met pictogrammen is het makkelijk navigeren door het document. In de visuele identiteit van SOM.

De publicatie komt voort uit een onderzoek van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), in opdracht van Stichting Onderwijsarbeidsmarktsfonds MBO (SOM).

Ontwerp, lay-out en illustraties