Leren van en met elkaar: dat is het doel van het onlangs verschenen Inspiratieboek PO. In deze publicatie vind je inspirerende praktijkverhalen, interviews, tips en adviezen en interessante feiten en cijfers voor het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit. Een publicatie van 64 pagina’s speciaal voor scholen en schoolbesturen die zich graag laten inspireren.

Het Inspiratieboek PO is onderverdeeld in vijf thema’s: Loopbaanontwikkeling, Personeelsbeleid, Werkbeleving, Innovatie en Beroepstrots.

Meer informatie over het Inspiratieboek PO vind je op de site van het Arbeidsmarktplatform PO.

In opdracht van het CAOP. In de huisstijl van het Arbeidmarktplatform PO.
Fotografie Michelle Muus
Bladformule en interviews Caroline Ludwig

Ontwerp en lay-out

arbeidsmarktplatform primair onderwijs

arbeidsmarktplatform primair onderwijs
arbeidsmarktplatform primair onderwijs
arbeidsmarktplatform primair onderwijs
arbeidsmarktplatform primair onderwijs
arbeidsmarktplatform primair onderwijs
arbeidsmarktplatform primair onderwijs
arbeidsmarktplatform primair onderwijs
arbeidsmarktplatform primair onderwijs
arbeidsmarktplatform primair onderwijs
arbeidsmarktplatform primair onderwijs
arbeidsmarktplatform primair onderwijs