Visueel concept voor het project Sterk Medezeggenschap. Het concept bevat een logo, kleurenpalet, typografie en een basisontwerp voor de website.

Het project Sterk Medezeggenschap is een initiatief van het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door CAOP. Voor het optimaal functioneren van het onderwijs is het belangrijk dat medezeggenschapsraden, bestuurders en schoolleiders goed op de hoogte zijn van hun taken, benodigde vaardigheden en verantwoordelijkheden in de medezeggenschap. De nieuwe website www.sterkmedezeggenschap.nl rangschikt de informatie voor de belangrijkste doelgroepen: schoolleiders, bestuurders en (G)MR-leden.

In opdracht van het CAOP

Concept, ontwerp

Logo Sterk Medezeggenschap - Binden, boeien en groeien